II.

.

Neno la Mungu likikaa kwa wingi ndani yako, ukilifanyia kazi na kulishika, ndipo Roho Mtakatifu atakaa ndani yako na kukuongoza namna ya kufanya. Hatimaye, kunamaanisha kuwa mtu anayetenda ukweli na.

2.

” — 1 YOHANA 5:3.

. Waheshimu Baba na Mama, upate miaka mingi na heri duniani. .

May 21, 2023 · “@KennedyMmari amri ya Mungu Kujihifadhi na zinaa Kusaidia upatikanaji wa watoto Nk”.

1:9 (Alma 9:13; 50:20). Mtu huyo hataweza kuamini na hataweza kutunza, wala kutii amri za Mungu. Usiape bure kwa jina la Mungu wako.

. .

.

.

. Eleza kwa nini ni muhimu kuendelea kupata ujuzi juu ya Yehova Mungu.

Sikilizeni! Usii ni bora kuliko dhabihu, na kujitikia ni bora kuliko kutoa mafuta ya kondoo waume. "Nanyi, akina baba, msiwachokoze watoto wenu; bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana "(Waefeso 6: 4).

.
.
1.

Kwa mtazamo, amri kumi za Mungu hazina uhusiano na wakristo.

21 Je, wewe ulipoitwa ulikuwa mtumwa? Jambo hilo.

. . Kwa sababu huu ni upendo wa Mungu, kwamba tuzishike amri zake.

13, 14. . . Yesu anatuita kwa utii. 3.

jw2019.

. 7 Yohana anaeleza kwamba kumpenda Mungu kunamaanisha hivi: “Tuzishike amri zake.

.

.

.

Watu huwa wanapatikana katika mahali ambapo wanapaswa kuabudu, ni muziki gani wanapaswa kuimba katika ibada, na jinsi ibada yao inavyoonekana kwa watu.

.